دانلود پاورپوینت خواص مکانیکی مواد بخش چهارم: مکانیزم های تغییر شکل پلاستیکی جهت رشته فیزیک در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

اگر نابجایی را به عنوان مرز بین ناحیه لغزش کرده و لغزش نکرده در صفحه لغزش در نظر بگیریم، عرض نابجایی معیاری است برای  وضوح این مرز. مطابق شکل، تا چند فاصله اتمی اطراف خط نابجایی، اتم ها از موقعیت تعادلی خود فاصله دارند. در حقیقت محدوده عرض نابجایی، محدوده ای است که در آن اتم ها حالتی مابین لغزش کرده و لغزش نکرده دارند.

برای نابجایی لبه ای، عرض نابجایی (w) را به صورت فاصله ای که در آن جابجایی اتم نسبت به موقعیت تعادلی بیشتر از یک چهارم بردار برگرز باشد، تعریف می شود.

 

 

 

فهرست مطالب :

مکانیزم های تغییرشکل پلاستیکی مواد

لغزش در بلور کامل (بدون عیب)

لغزش در بلور حاوی نابجایی:

محاسبه تعداد سیستم های لغزش مستقل در شبکه HCP:

محاسبه تنش برشی بحرانی تفکیک شده برای لغزش در یک تک بلور

و...