دانلود پاورپوینت عفونت مرتبط با مراقبت های بهداشتی جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


عفونت دستگاه تنفسی تحتانی

سایرعفونتهاي دستگاه تنفسی تحتانی غیر از پنومونی v
سایرعفونت دستگاه تنفسی تحتانی (بجز پنومونی) باید یکی از ویژگی هاي زیر را داشته باشد:  1-مشاهده ارگانیسم در رنگ آمیزي گرم، یا کشت مثبت (یا شناسایی ارگانیسم با روشهاي غیرکشت) از بافت ریه یا مایع پلور درصورتیکه مایع پلور با توراکوسنتز یا در ابتداي قرار دادن لولۀ قفسه سینه گرفته شده باشد، ولی نمونه اي که از لولۀ از پیش تعبیه شده گرفته شود قابل قبول نیست.
u2.آبسه ریه یا سایر شواهد عفونت (مثلاً امپیم) در معاینه آناتومیک یا در هیستوپاتولوژي.
u3. شواهد تصویربرداري آبسه یا عفونت

 

 

فهرست مطالب :
Definition:
تعاریف عفونتهاي مرتبط با مراقبتهاي بهداشتی
عفونت دستگاه تنفسی تحتانی
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، فارنژیت، لارنژیت، اپیگلوتیت
عفونت محل جراحی
عفونت سطحی برش جراحی
عفونت عمقی برش جراحی
و...