دانلود پاورپوینت تنظيم‌ اطلاعات‌ مالی و اصول‌ كلی حاكم‌ بر تنظيم‌ اطلاعات‌ مالی جهت رشته مدیریت در قالب 13 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


نكات‌ اساسي‌ قرارداد 

حسابرس‌ بايد اطمينان‌ يابد كه‌ صاحبكار، شناخت‌ روشني‌ از شرايط‌ قرارداد دارد. نكاتي‌ كه‌ بايد در قرارداد پيش‌بيني‌ شود شامل‌ موارد زير است‌:

.1نوع‌ و ماهيت‌ كار، شامل‌ تصريح‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ انجام‌ نخواهد گرفت‌ و بنابراين‌، اطميناني‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالي‌ تنظيم‌شده‌ نيز اظهار نخواهد شد.
.2اين‌ واقعيت‌ كه‌ كار تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌، براي‌ مقاصد كشف‌ و افشاي‌ اشتباهات‌، اعمال‌ غيرقانوني‌ يا ساير تخلفات‌، مانند تقلب‌ يا اختلاس‌، نمي‌تواند قابل‌ اتكا باشد.
.3نوع‌ و ماهيت‌ اطلاعاتي‌ كه‌ بايد توسط‌ صاحبكار تهيه‌ وارائه‌ شود.
.4مسئوليت‌ دقيق‌ و كامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ حسابرس‌ براي‌ تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ دقيق‌ و كامل‌، با مديريت‌ واحد اقتصادي‌ است‌.
.5مبناي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ در تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ و اين‌ واقعيت‌ كه‌ هرگونه‌ انحراف‌ آشكار از استانداردهاي‌ حسابداري‌، افشا خواهد شد.
.6منظور از تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ و تعيين‌ گيرندگان‌ گزارشهاي‌ مزبور.
.7شكل‌ گزارشي‌ كه‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالي‌ تنظيم‌ شده‌ صادر خواهد شد.

 

 


فهرست مطالب :
مقدمه
اصول‌ كلي‌ حاكم‌ بر تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ 

نكات‌ اساسي‌ قرارداد 
مسئوليت‌ مديريت

گزارش‌ تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ بايد موارد زير را دربر گيرد:

قـرارداد تنظيم‌ صورتهاي‌ مالي‌

تعهدات‌ واحد اقتصادي‌

نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

و...