دانلود پاورپوینت داروهای مورد استفاده در CPR جهت پزشکی در قالب 61 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تحریک گیرندهای در عروق کرونر ومغز : افزایش پرفیوژن عروق مغز وکرونر درجریان CPR افزایش فعالیت خودكاری قلب: تحریک انقباضات خودبه خودی در جریان آسیستول یا برادی کاردی تبد یل FineVF ( که به شوک خوب پاسخ نمیدهد ) به CorseVF : زمینه را برای پاسخ ریتم قلب به شوک فراهم می کند. مکا نیسم احتمالاًٌ افزایش جریان خون کرونر است.

 

 


فهرست مطالب
راههای تجویز دارو
آدرنالین 
مکانیسم اثر دارو
اندیكاسیون ها
دوزاژ دارو
نکات حین تزریق
عوارض
وازوپرسین
اندیکاسیون و میزان تزریق 
آتروپین
اندیكاسیون
دوزاژ دارو
عوارض
نکات لازم
در صورت مسمومیت
موارد عدم مصرف
لیدوكائین
و...