دانلود پاورپوینت آلودگی آب ها و علل آن جهت مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آب ارزنده ترین هدیه ای است که خدا وند نثار بشر کرده است، و از نیازهای اساسی برای حیات تمام موجودات کره زمین است. در دین اسلام تاکید ویژه ای بر آب شده بطوریکه در 43 قرآن کریم63 بار از آب یاد شده است.
یکی از شاخصه های رشد توسعه در کشورها دسترسی به آب سالم و بهداشتی است. آب سالم آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آن در حد استاندارد بوده و مصرف آن عارضه سوئی در درازمدت یا کوتاه مدت در انسان ایجاد نکند

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
هدف کلی
 اهداف اختصاصی
منابع آب
خصوصیات آبهای سطحی
خصوصیات آبهای زیرزمینی
تجت پوشش  شناسایی منطقه فرآیند ازنظربهداشت آب ودفع فاضلا ب 
روش بهسازی چاه 
ملاحظات اساسی در حفاظت از منابع آب
بررسی علل آلودگی آب
ط- نظارت بر کلرینه کردن آب
غ- شبکه توزیع
روشهای ضدعفونی آب شرب
گندزدایی آب آشامیدنی با پرکلرین
اقدامات اولیه حوادث ناشی از کلر
پرکلرین
کلرینه نمودن آب مخازن 
گندزدایی آب باروش محلول کلر مادر
روش انجام كلرسنجی از آب 
PH اندازه گیری 
باکتریهای نشانگر آلودگی آب آشامیدنی