دانلود پاورپوینت تکنولوژی جراحی مغز جهت پزشکی در قالب 171 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سیستم عصبی مرکزی خود شامل مغز وطناب نخاعی است و سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب 12 گانه مغزی وتمامی ریشه هایی است که از نخاع منشا گرفته است.
سیسم عصبی به طور کلی دارای 3وظیفه اصلی است. حسی sensory کلیه تحریکات داخلی و خارجی بدن را شناسایی می کند. هماهنگی ویکپارچگیintegration مسئول آنالیز کلیه اطلاعات وتحریکات وارده به بدن وتعیین واکنش مناسب در برابر انهاست. حرکتیmotor مسئول تعیین واکنش مناسب در برابرتحریکات است.

 

 


فهرست مطالب
سیستم عصبی انسان به دو بخش 
سیستم عصبی محیطی خود به دو نوع                                                                
کرانیوم 
مغز
مننژ
بطن های مغزی و مایع مغزی ونخاعی
مخچه
ساقه مغز 
جریان خون مغز 
شریانها
وریدها ی مغزی
سد خونی – مغزی 
آسیب به سر
معاینه عصبی اولیه
گریدینگ ضربه های مغزی    
روشهای تشخیصی پاراكلینیكی
آسیبهای اسكالپ 
شكستگیهای جمجمه
شكستگی خطی      
شكستگیهای قاعده جمجمه
عوارض شكستگی قاعده جمجمه
و...