دانلود پاورپوینت مهارت های زندگی جهت روان شناسی در قالب 109 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مجموعه ای از توانائی ها كه زمینه سازگاری و رفتار مثبت را فراهم می آورند ،
 این توانائی ها فرد را قادر می سازد تا مسئولیت نقش های اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با، خواسته ها ، انتظارات و مشكلات روزانه ، به ویژه در روابط بین فردی به شكل موثری رو برو شود 
تعریف لغوی مهارت : استادی ؛ زیركی ؛ چابكی ؛ زبردستی در كاری 

 

 


فهرست مطالب
تعریف
مهارت
اهمیت
 اهداف آموزش مهارت های زندگی 
سایر اهداف آموزش مهارتهای زندگی عبارتند از
طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی از انواع مهارت های اساسی زندگی 
مهارت دهگانه
سعدی
انواع مهارت ها 
 توا نا یی های روانی - اجتما عی
سه عامل مرتبط با سوء مصرف مواد
چگونه با مشكلات ، ضربه ها وناملایمات زندگی مقابله كنیم ؟
تعریف مقابله 
افرادی كه بطور موفقیت آمیز مقا بله می كنند به مهارت های گوناگونی مجهز هستند 
مشكلات بهداشت روانی 
دوراهبرد مقا بله عمومی