دانلود پاورپوینت مباحثی درباره کلیات بودجه و بودجه ریزی جهت رشته مدیریت در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


یك بودجه مالی برای یك دوره محدود زمانی است كه بوسیله آن ، درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و نیز هزینه های بودجه ها و عملیات برای رسیدن به اهداف خاص و معین پیش بینی می شود
بودجه بودجه عملیات مالی دولت یا سازمانهای دولتی وغیرانتفاعی برای یك مدت معین مثلا"یكسال مالی است.

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف بودجه 
فلسفه وجودی بودجه
اهداف بودجه
بودجه عمومی دولت 
درآمدهای دولت 
اصول بودجه 
مراحل بودجه 
چرخه بودجه
تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه (بودجه پیشنهادی)
تصویب بودجه 
اجرای بودجه 
مراحل تفصیلی اجرای بودجه به استناد قانون محاسبات عمومی
تشخیص
تامین اعتبار
تعهد
تسجیل
حواله(دستور پرداخت)
درخواست وجه 
هزینه 
نظارت و كنترل بودجه (تفریغ بودجه)
و...