دانلود پاورپوینت مبانی و روش های اپیدمیولوژی جهت رشته پزشکی در قالب 117 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

لغت اپید میو لوژی از سه قسمت اپی به معنای روی و دموس به معنای  بررسی و شناخت تشکیل شده است . 
بنا براین اپید میو لوژی یعنی  شناخت آنچه برمردم می گذرد.از نقطه نظر علم روز اپید میو لوژی را از جنبه های زیرتعریف نموده اند:
1- مطالعه توزیع و تعیین کننده های شیوع بیماری وصدمات وارد به جامعه بشری . 2-بررسی چگونگی وفور توزیع و عوامل تعیین کننده وفور بیماری  در انسان. 3- اپید میولوژی معطوف به الگوهای بروز بیماری در جمعیت انسا ن و عوامل موثر بر این الگوهاست .  4- علم بررسی توزیع وعوامل تعیین کننده حالات مرتبط با سلامتی و حوادث درانسان وبه کارگیری این بررسی برای مبارزه با مشکلات بهداشتی.

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف
1-فراوانی بیماری
2-توزیع بیماری 
عوامل تعیین کننده بیماری 
نیاز به میزان ها
تاریخچه ایدمیولوژی
دامنه فعالیت وتقسیمات اپید میولوژی
اپید میو لوژی بیماری ها ی واگیر
اهداف اپید میو لوژی
کمک به برنامه ریزی خدمات بهداشتی 
کمک به ارزشیابی خدمات بهداشتی عرضه شده
ارتباط اپیدمیو لوژی با سایررشته ها
به طور کلی اپیدمیولوژی نتایج واهداف زیر را دنبال می کند
براورد میزان احتیاجات جامعه از نظر پیشگیری ودرمان
پزشکی اجتماعی 
1- مرحله امادگی
2-مرحله مخفی وقبل از بروز علائم بالینی بیماری 
3-مرحله بالینی بیماری
4-مرحله ناتوانی بیماری 
سطوح پیشگیری
1-پیشگیری ابتدایی 
پیشگیری نوع اول 
و....