دانلود پاورپوینت مراحل انجام ارزشیابی درونی جهت رشته مدیریت در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

مراحل انجام ارزشیابی درونی

گام اول :  معرفی ارزشیابی درونی
گام دوم :تشکیل کمیته ی ارزشیابی درونی درگروه های آموزشی
گام سوم : تدوین یا تصریح رسالت و اهداف آموزشی
گام چهارم : تعیین حوزه های ارزشیابی وملاک های هریک ازآن ها 
گام پنجم : تعیین وضعیت مطلوب متناسب با هریک از ملاک ها

 

 


فهرست مطالب :
مراحل انجام ارزشیابی درونی
گام اول :  معرفی ارزشیابی درونی
آشنایی اعضاء هیئت علمی با ارزشیابی درونی

گام دوم :

تشکیل کمیته ی ارزشیابی درونی در گروه های آموزشی
ویژگی های کمیته ی ارزشیابی درونی
وظایف کمیته ی ارزشیابی درونی
گام سوم :  تدوین یا تصریح رسالت و اهداف آموزشی

گام چهارم : تعیین حوزه های ارزشیابی وملاک های هریک ازآن ها 

گام پنجم : تعیین وضعیت مطلوب متناسب با هریک از ملاک ها
گام ششم : تعیین روش های جمع آوری داده ها و تدوین ابزار اندازه گیری
و...