دانلود پاورپوینت نظام تولید بهنگام و رویکردها و اصول سیستم تولید بهنگام جهت رشته تغذیه در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مقدمه:

يكي از پيشرفته ترين سيستمهاي برنامه ريزي سيستم توليد به موقع است كه در صدر هرم سيستمهاي نوين برنامه ريزی

 كنترل توليد قرار گرفته است.

امروزه به لحاظ محدوديتهاي اقتصادي و توسعه و پيچيدگي بازارها ، استفاده بهينه از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگويي به موقع به خواسته هاي مشتري در بخش هاي مختلف بازار به امري اجتناب ناپذير تبديل گرديده و سازمانها را بر آن داشته تا با حذف ساختارها وروش های کار سنتی سهم خود را در بازار حفظ نمايند.

 

 

فهرست مطالب :

مقدمه:

اتلاف هفتگانه:

اهداف اصلی تولید به موقع:

مبانی تولید بهنگام :


عناصر تولید بموقع :

محدوديتهاي سيستم توليد به موقع

:JIT پيش نيازهاي يك برنامه

برنامه ريزی سيستم توليد به موقع

رویکردها و اصول سیستم تولید بهنگام:

رويكرد مديريت توليدي: JIT

رويكرد مديريت موجودي هاي: JIT

و...