دانلود پاورپوینت رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه جهت رشته آموزشی در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تقسیم بندی خطرات میکروارگانیسمها:

1 Risk group (بدون ریسک فردی یا کم و ریسک گروهی): یک میکروارگانیسمی غیر محتمل است که بیماری های انسانی یا حیوانی را مسبب باشد.
2 Risk group (ریسک فردی متوسط، ریسک گروهی پائین): یک پاتوژن که می تواند مسبب بیماری انسان یا حیوان شود اما خطر جدی برای کارکنان آزمایشگاه و گروه ها ، ذخیرۀ زنده یا محیط محسوب نمی شوند.¡Risk group (ریسک فردی بالا، ریسک گروهی کم): یک پاتوژن که معمولا بیماری انسان یا حیوان را باعث می شود اما معمولا از یک فرد مبتلا شده به دیگری سرایت نمی کند. درمان مؤثر و اقدامات پیشگیرانه در دسترس است.¡4Risk group (ریسک فردی و گروهی بالا): یک پاتوژن که معمولا بیماری حیوان یا انسان را باعث می شود و به راحتی بطور مستقیم یا غیر مستقیم از یک فرد به فرد دیگری انتقال می یابد و درمان مؤثر و اقدامات پیشگیرانه معمولا در دسترس نیستند.

 

 


فهرست مطالب :

تقسیم بندی خطرات میکروارگانیسمها:

BIOSAFETY LEVELS

 Biosafety Level 1
آزمایشگاه های پایه
ایمنی بیولوژیکی سطوح 1،2:

محیط کار آزمایشگاه:

طراحی محیط آزمایشگاه سطح 1و2:(ادامه)
لوازم آزمایشگاهی:

و...