دانلود پاورپوینت MELANOMA یا ملانوم و درمان آن جهت رشته پزشکی در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ملانوم در کودکان: نادر، 50% از خال ملانوسیتیک مادرزادی، افتراق ملانوم از Spitz Naevus در این سنین بسیار دشوار است. در این موارد بهترین برخورد برداشتن وسیع و پیگیری است
 ملانوم در حاملگی: پروگنوز ملانوم در حاملگی بدتر نمی باشد و پس از درمان شانس عود را افزایش نمی دهد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
اتیولوژی
ریسک فاکتور فنوتیپی
پاتولوژی
معیارهای بدخیم بودن سلول ملانوسیتی
خاستگاه اولیه 
خصوصیات پروگنوستیک در پاتولوژی ملانوم
مشخصات کلینیکی
انواع کلینیکی شامل
Superficial Spreading MM
Nodular MM
Lentigo Maligna M
Acral Lentiginous M
Mucosal M
ملانوم ثانویه با محل اولیه نامشخص
تشخیص
شرح حال و معاینه فیزیکی
درماتوسکپی
بیوپسی
همراهی ملانوم با خال ملانوسیتیک
خال آتیپیکال
ملانوم در کودکان
متغیرهای کلینیکی تعیین کننده پروگنوز
درمان ملانوم
و...