دانلود پاورپوینت قوانین و مقرارت حرفه ای در پرستاری جهت رشته پزشکی در قالب 84 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اصول توسعه استاندارد های حرفه ای: تمام پرستاران مسئول قوانین پرستاریها و اعمال خود در حفظ کارایی شغلی خویش هستند. مددجویان کانون مرکزی خدمات حرفه ای پرستاران و مشارکت کننده در فرآیند قوانین پرستاری هستند. هدف از کار حرفه ای دستیابی به بهترین برآیند ممکن (احتمالی) برای مددجو است که با هیچ عامل خطرسازی مواجه نباشد. پرستاران به طور مداوم دانش خود را به وسیله آموزش ، تجربه و ارزشیابی نهایی ارتقاء می بخشند. یک استاندارد ، عبارت قابل اطمینان معتبری است که اساس حرفه ای و قانونی کار پرستاری را تشکیل میدهد. استانداردها معیارهای عملی را برای پرستاران نشان میدهد. در نهایت استانداردها به درک بهتر و احترام به نقش های گوناگون مکمل پرستاران کمک می کنند.

 

 

 

فهرست مطالب
قوانین ومقرارت حرفه ای در پرستاری
 اصولی که برای پیشگیری از درگیریهای قانونی باید توسط پرستاران رعایت شود
استانداردهای خدمات پرستاری 
اصول توسعه استاندارد های حرفه ای
 استانداردهای حرفه ای
مسئولیت های پرستاران
حقوق بیمار
حقوق پرستاران
موارد رایج غفلت 
اخلاق حرفه ای
Professional code of ethice 
پترنالیسم
رضایت آگاهانه
برای معتبر بودن رضایت اخذ شده سه اصل باید مد نظر باشد.
باورهای متداول برای بی توجهی به رضایت آگاهانه 
استثنائات رضایت آگاهانه
رازداری
استثنائات رازداری
و....