دانلود پاورپوینت راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه جهت رشته مدیریت در قالب 135 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


به کار بستن دانشها ، مهارتها ،ابزارها و فنون مرتبط با فعالیتهای یک پروژه در  جهت رسیدن به نیازها و اهداف آن. شامل تعداد زیادی فرایند تکرار پذیر است. بر اساس زیستچرخ موضوع پروژه انجام میشود. زیستچرخ مدیریت پروژه نسبت به زیستچرخ محصول یک ابر مدل محسوب می شود. مدیریت پروژه ای با مدیریت پروژه متفاوت است.

 

 

 

فهرست مطالب
پروژه چیست ؟
اشتراکات پروژه ها با عملیات عادی سازمان
تفاوتهای پروژه و عملیات عادی و جاری سازمانی
مثال هائی از انواع پروژه ها
ویژگیهای ناشی از موقتی بودن پروژه و انحصاری بودن دستاورد آن.
مدیریت پروژه چیست؟
کارهای مستمر مدیران پروژه
چارچوب مدیریت پروژه
مهارتهای مورد نیاز مپفا
گستره دانش مدیریت پروژه
حوزه های مدیریتی حامی مدیریت پروژه            
جایگاه ساختاری پروژه
زمینه مدیریت پروژه
ویژگیهای گامهای پروژه
زیستچرخ پروژه
زیستچرخ پروژه18/7/88
نمونه 1 : زیستچرخ یک پروژه ساخت
نمونه 2 : زیستچرخ یک پروژه پژوهشی
نمونه 3 : زیستچرخ یک پروژه تولید نرم افزار
ذینفعان پروژه(Project Stakeholders)
تاثیرات سازمانی
ساختار سازمانی
انواع ساختارهای سازمانی
سازمان کارکردی یا عملکردی 
پروژه درسازمان کارکردی
سازمان ماتریسی 
انواع سازمانهای ماتریسی
سازمان ماتریسی ضعیف
و...