دانلود پاورپوینت نیازسنجی در برنامه های آموزش سلامت جهت رشته مدیریت در قالب 189 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مسایل اساسی نیازسنجی: اطلاعات حاصل قابل تعمیم به كل نمی باشد . اطلاعات بدست آمده در مدت كوتاهی قابل استناد است . دستیابی به توافق كامل در مورد نیازها امكان پذیر نمی باشد . با تغییر شرایط در آینده تعیین مطلوبیت آینده بر اساس اطلاعات فعلی كاملاً درست نمی باشد . 

 

 

 

فهرست مطالب
اصول اساسی  نیاز سنجی 
تعریف نیاز 
نیاز
انواع نیاز 
نیاز هنجاری 
نیاز احساس شده(تمایلات)  
نیاز مورد درخواست
نیاز مقایسه ای
نیاز پیش بینی شده یا مورد انتظار 
ارزیـــابی نیـــاز
نیازسنجی در آموزش سلامت
اهمیت نیازسنجی 
موضوعات نیازسنجی 
جایگاه نیازسنجی در برنامه- ریزی آموزشی 
اصول نیازسنجی 
مسایل اساسی نیازسنجی 
ارزیابی نیازهای فردی و اجتماعی آموزش سلامت 
فرآیند نیازسنجی آموزش سلامت  
مراحل فنی ارزیابی نیازآموزش سلامت
فعالیت اول نیاز سنجی : تعیین موقعیت    شناسایی مشكل اولویت دار سلامت 
الگوی فرآیند برنامه ریزی استراتژیك 
مهمترین منابع موجود در سازمان 
گام سوم : تیم ارزیابی نیاز سلامت را آماده سازید 
شناسایی ذی نفعان برنامه های ارتقای سلامت 
و...