دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی و توسعه یادگیری جهت رشته مدیریت در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تاكید اصلی الگو سازمانهای یادگیرنده بر توسعه و بازنگری ابعاد شناختی فردی، گروهی، و سازمانی است و توجه كمتری بر نقش علل محیطی در توسعه رفتارهای فردی، گروهی، و سازمانی گردیده است.
در فرهنگهایی با سطوح بالا از جمع گرایی درون گروهی نظیر فرهنگ سازمانی شركتهای ایرانی، نیازمند سیستمهایی هستیم كه علاوه بر توجه به فرایندهای توسعه الگوهای ذهنی فردی و گروهی، به مدیریت تاثیر عوامل زمینه ای (محیطی) مانند هنجارهای گروهی و سازمانی، رفتارهای مدیران ارشد، تقویت كننده های رفتارهای سازمانی نیز توجه ویژه ای نمایند.

 

 

 

فهرست مطالب
هدف
برخی از فعالیتهای كلیدی در یادگیری سازمانی
GLOBE مطالعه 
برخی از ابعاد فرهنگی مورد مطالعه
وضعیت شركتهای ایرانی در مقایسه با شركتهای مشابه در كشورهای دیگر
چالش نظری
برخی از چالشهای توسعه یادگیری در شركتهای ایرانی با توجه به مطالعه گلوب
برخی از ظرفیتهای موجود برای توسعه یادگیری در شركتهای ایرانی با توجه به مطالعه گلوب 
تعارض خرده فرهنگهای سازمانی
جمع گرایی درون گروهی و خرده فرهنگهای سازمانی
گفتگو و مهارتهای آن
برخی از راهبرد های پیشنهادی تقویت یادگیری سازمانی برای مدیریت منابع انسانی
منابعی برای مطالعه بیشتر