دانلود پاورپوینت کنترل لایه مرزی به کمک روش الکترو هیدرودینامیک جهت رشته جغرافیا در قالب 13 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


با ،ولتاژ اعمالی ، الگوی جریان بصورت چشمگیری تحت تاثیر اعمال میدان الکتریکی می شود و در نتیجه تاثیر آن بر ضریب بازدارندگی افزایش می یابد.  زمانی که الکترود تزریق کننده در نزدیک محل جدایش قرار گیرد ضریب بازدارندگی کاهش و کارایی محرک EHD افزایش می یابد. با افزایش زاویه حمله در ولتاژ اعمالی ثابت در مکان مشخص تاثیر محرک EHD در کاهش ضریب بازدارندگی کمتر می شود. با کاهش فاصله الکترود تزریق کننده و الکترود جمع کننده، تزریق مومنتوم به لایه مرزی افزایش یافته و جدایش با چسبیدن خطوط جریان به سطح بالواره به تاخیر می افتد. با افزایش عدد رینولدز تاثیر پدیده الکترو هیدرو دینامیک کاهش می یابد.

 

 


فهرست مطالب
The Boundary layer concept
Application of boundary layer control
Techniques to reduce drag
Some passive techniques 
Some active techniques 
Electro-hydrodynamic method
airfoil under the influence of electric field
stream line analyze
The Cylinder under the influence of electric field
جمع بندی