دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری و لایه پیوند داده جهت رشته کامپیوتر در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


برای تشخیص تصادم نظارت می کند و ارسال را قطع می کند. ایستگاه هایی که فریم برای ارسال دارند ابتدا کانال را بررسی می کنند. پس از آغاز ارسال ، ایستگاه همچنان به کانال گوش می کند تا تصادم احتمالی را تشخیص دهد. اگر تصادمی کشف شود، تمام ایستگاه هایی که در حال ارسال بوده اند ، ارسال را متوقف می کنند و یک زمان backoff تصادفی را برنامه ریزی می کنند و در زمان برنامه ریزی شده دوباره تلاش می کنند. در CSMA تصادم باعث هدر رفتن X ثانیه برای ارسال ادام? فریم می شد. روش CSMA-CD این هدر رفتن را با تشخیص تصادم و قطع ارسال کاهش می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
ارتباط های دسترسی چندگانه
روش های اشتراک رسانه
زمانبندی: سرکشی
زمانبندی: Token-Passing
دسترسی تصادفی
ALOHA
مدل ALOHA
Slotted ALOHA
کارایی Slotted ALOHA
مدل SLOTTED ALOHA
مثال
Carrier Sensing Multiple Access (CSMA)
انتخاب ها در CSMA
 CSMA با تشخیص تصادم (CSMA/CD)
زمان عکس العمل در CSMA/CD
مدل CSMA/CD
تصمیم گیری در رقابت
گذردهی CSMA/CD
Backoff دودویی نمایی در  CSMA-CD (اترنت)
گذردهی های کنترل های دسترسی تصادفی