دانلود پاورپوینت آرایه ها در برنامه نویسی جهت رشته کامپیوتر در قالب 38 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آرایه مجموعه ای از عناصر همنوع است. هر آرایه دارای نامی است كه مانند متغیرهای معمولی نامگذاری میشود. آرایه یک مجموعه از محلهای متوالی حافظه است. هر محل یک عنصر آرایه به شمار می رود. برای دسترسی به عناصر آرایه از متغیری بنام اندیس (index) استفاده میگردد. به همین دلیل، آرایه را متغیر اندیس دار میگویند. برای دسترسی به هر عنصر آرایه باید محل آنرا در آرایه بدانیم یعنی یک اندیس به محل آن داشته باشیم.

 

 

 

فهرست مطالب
آرایه ها
تعریف آرایه یك بعدی
تعریف متغیر آرایه ای از نوع int با 6 عنصر
دسترسی به عناصر آرایه
میزان حافظه و آدرس عناصر
مثال
جهت تسلط به بحث آرایه ها باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:
مقدار دهی اولیه به آرایه ها
آرایه یک بعدی بعنوان آرگومان تابع
مرتب سازی آرایه ها
مرتب سازی حبابی
مرتب سازی حبابی یك آرایه
جستجوی یك مقدار در آرایه جستجوی ترتیبی
جستجوی دودویی
آرایه های چند بعدی
موقعیت عناصر آرایه در یك آرایه 2 بعدی
موقعیت عناصر آرایه دو بعدی در حافظه
مثال: جدول ضرب با استفاده از آرایه دوبعدی
آرایه دو بعدی بعنوان آرگومان تابع
مثال
خروجی
نكته مهم
و...