دانلود پاورپوینت آلكیل هالیدها جهت رشته شیمی در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


هالوژنها الكترونگاتیوتر از كربن هستند . پیوند كربن- هالوژن قطبى است، از آنرو كربن جزیى بار مثبت دارد . كربن مى تواند به یك نوكلئوفیل (هسته دوست) حمله كند. هالوژن می تواند با جفت الكترون خارج شود.

 

 

 

فهرست مطالب
انواع ازهالیدها
قطبیت و واكنش پذیرى
انواع از آلكیل هالیدها
دى هالیدها
كاربردهاى آلكیل هالیدها
نامگذاری آیوپاك
Naming with Multiple Halides
Naming if Two Halides or Alkyl Are Equally Distant from Ends of Chain
Many Alkyl Halides That Are Widely Used Have Common Names
گشتاور دو قطبى
نقاط جوش
Properties of the Halomethanes
چگالی ها
Preparing Alkyl Halides
روش های تهیه آلکیل هلیدها
هالوژن دار كردن آلكانها
Multiple Substitution
هالوژن داركردن آلیلی
مكانیسم واكنش
روش تهیه الکیل هالیدها
و...