دانلود پاورپوینت دستورات كنترلی در برنامه نویسی جهت رشته کامپیوتر در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ساختارهای كنترل: همیشه برنامه بصورت ترتیبی اجرا می شود مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد. در این حالت ما از ساختارهای كنترل برنامه استفاده می کنیم.ساختارهای كنترلی دو نوع عملکرد مفید را در اختیار ما قرار میدهند: انتخاب بین گزینه های مختلف بر حسب شرایط موجود: تکرار یا حلقه

 


 

فهرست مطالب
ساختارهای كنترل
انتخاب
ساختارهای كنترل تكرار
ساختار انتخاب
دستور if
فلوچارت مربوط به دستور if
عملگرهای شرطی
مثال
عملگرهای منطقی
عملگرهای شرطی و عملگرهای منطقی
عبارت شرطی
دستورات if تودرتو
اشتباهات معمول
ساختار كنترلی if-else
دستورات if-else های متوالی
مثال
تمرین مربوط به كاربرد if
ساختار انتخاب switch-case
نحوه استفاده از ساختار switch-case
نكات استفاده از ساختار switch
و...