دانلود پاورپوینت ساختار الکترونی‌ اتم ها جهت رشته شیمی در قالب 83 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فرضیه های بور
1- الکترون مجاز است فقط بر روی سطوح ساکن و معینی به دور هسته حرکت کند.
2- اگر الکترون انرژی دریافت کند، به تراز بالاتر رفته و سپس با از دست دادن انرژی به ترازهای پایین تر سقوط می کند و اختلاف  انرژی دو تراز را به صورت پرتو منتشر می کند.(استفاده از نظریه پلانک)
3- مدار حرکت الکترون به دور هسته دایره هایی به شعاع  r است.
4- ترازهای ساکن ترازهایی است که در آنها اندازه حرکت زاویه ای الکترون مضرب صحیحی ازh/2?  باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
The Wave Nature of Light
Electromagnetic Radiation
An Electromagnetic Wave
Wavelength and Frequency
The Electromagnetic Spectrum
A Continuous Spectrum
Atomic Spectra
A Line Spectrum
Line Spectra of Some Elements
The Photoelectric Effect
Quantum Theory
The Photoelectric Effect
Analogy to the Photoelectric Effect
The Bohr Atom
مدل اتمی بور
محاسبات مدل اتمی بور الف) محاسبه شعاع
محاسبات مدل اتمی بور ب) محاسبه انرژی
Bohr’s Equation …
تمرین
The Bohr Model of Hydrogen
ایرادهای مدل اتمی بور
دوگانگی موج - ذره
The Uncertainty Principle
و...