دانلود پاورپوینت صورت های مالی تلفیقی و روش اتحاد منافع جهت رشته اقتصاد در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در هنگام بستن سود خالص شركت مشهد باید:  به میزان مازاد سود شناسایی شده بر سود سهام دریافتی، سود خالص را به حساب” سود انباشته شركت فرعی“ ببندد. در نتیجه همواره مانده حساب ” سود انباشته شركت فرعی“ مساوی با مانده حساب سود انباشته در دفاتر شركت فرعی خواهد بود.

 

 

 

فهرست مطالب
اتحاد منافع : بعضی از جوانب متفاوت نسبت به روش خرید
مثال
اتحاد منافع : ثبت سرمایه‌گذاری
نكات قابل توجه
بستن حسابهای موقت
 اتحاد منافع- تملك جزئی - در تاریخ تركیب
اتحاد منافع : ثبت سرمایه‌گذاری
 اتحاد منافع- تملك جزئی - در تاریخ تركیب
 اتحاد منافع- تملك جزئی - سال اول بعد از تركیب
ثبتهای ستون حذف كاربرگ تلفیق 
 اتحاد منافع - تملك جزئی - سال دوم بعد از تركیب
ثبتهای ستون حذف كاربرگ تلفیق