دانلود پاورپوینت مایعات و جامدات جهت رشته شیمی در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ناروانی مقاومتی است كه هر مایع در برابر جاری شدن از خود نشان می دهد. برای تعیین آن مدت زمان لازم برای عبور مایع از داخل یك لوله نازك در فشار معین را اندازه می گیرند. 
جوشیدن یعنی تبخیر همه مولكولها حتی مولكولهای ته ظرف و تشكیل حباب و در نهایت غل زدن مایع .
نقطه جوش دمایی است كه در آن فشار بخار مایع به فشار جو می رسد. پس نقطه جوش با فشار تغییر می كند.

نقطه جوش نرمال در فشار یك اتمسفر است .

 

 

 

فهرست مطالب
Intermolecular Forces and Some Properties
Van der Waals Forces
Dipole Dipole Interactions
Polar Covalent Bonds: Dipole Moments
Dipole Moments in Water and Ammonia
Absence of Dipole Moments
Phenomenon of Induction
Dispersion or London forces
انرژی جاذبه بین مولکولی
Hydrogen Bonding
Hydrogen Bonding in HF(g)
Hydrogen Bonding in Water
Other examples of H-Bonds
Liquids
Viscosity ناروانی
Surface Tension
Vapor Pressure
Boiling Point
انجماد
جامد
Some Properties of Solids
تصعید
Phase Changes
آب
Heating Curve Illustrated
تغییرات فاز
و...