دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی‌ در شیمی جهت رشته شیمی در قالب 62 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فارنهایت: این مقیاس به افتخار گابریل دانیل فارنهایت که دماسنج جیوه‌ای را اختراع کرد نامگذاری شده‌است. براساس مقاله‌ای که توسط او نوشته شده، مقیاس او براساس سه نقطه پایه گذاری شده‌است. نقطه اول دمای مخلوط یک به یک آب و یخ و نشادر است که به عنوان صفر در نظر گرفته شده‌است. نقطه بعدی دمای مخلوط یک یه یک آب خالص و یخ است و نقطه سوم دمای بدن انسان. فارنهایت بعد از مشاهده فاصله این نقاط از هم به این نتیجه رسید که فاصله نقطه ذوب یخ خالص و یخ با نشادر نصف فاصله نقطه ذوب یخ خالص از دمای بدن است. پس برای سادگی تقسیم بندی بین این نقاط فاصله‌ها را به دو مقدار قسمتی و  قسمتی تقسیم نمود که با نصف کردن چند باره فاصله‌ها امکان پذیر است. پس در مقیاس او دمای ذوب یخ خالص و دمای بدن اندازه گیری شد. فارنهایت مشاهده کرد که آب با این مقیاس در درجه به جوش می‌آید. بعدها دانشمندان در این مقیاس تغییراتی دادند تا نقطه ذوب یخ دقیقا درجه و دمای جوش آن در نظر گرفته شود و فاصله آنها واحد باشد. به خاطر همین تغییرات دمای بدن انسان در این مدل حدود ?? درجه به دست آمد.

 

 

 

فهرست مطالب
Why Study Chemistry?
Chemistry is an  Observational  Science
Observations vs. Conclusions
The Scientific Method
کائنات
طبقه بندی کائنات
ماده وانرژی
حالات ماده
طبقه بندی مواد
Classification of Matter (Mixtures)
جداسازی (Separation)
کروماتوگرافی (Chromatography)
Paper Chromatography
Measurement
گرد کردن
ارقام معنی‌دار: محاسبات ریاضی
واحدهای اندازه گیری SI
واحدهای اندازه گیری فرعی
برگزیده پیشوندهای مورد استفاده درSI 
Properties of Matter
Temperature and Thermal Energy
(Temperature) دما
اندازه گیری دما
فارنهایت
و...