دانلود پاورپوینت کنترل عفونت و اهميت عفونت بيمارستانی جهت رشته پرستاری در قالب 132 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


عفونت بیمارستانی :
عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و دراثر  واکنش ھای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن دربیمارستان ایجاد می شود،
به شرطی که:

حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود.
    
در زمان پذیرش ،فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و
        بیماری در دوره نھفتگی خود نباشد.
   
معیارھای مرتبط با عفونت اختصاصی را جھت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد.

 

 


فهرست مطالب :

عفونت

عفونتھاي بیمارستاني

عفونت بیمارستانی :

 اهميت عفونت بيمارستاني

منابع ايجاد عفونت

چھار عفونت بر اساس تعاریف استاندارد

ھدف نھایي :

عفونت ادراري:

عفونت ذات الریه(پنوموني):

عفونت ادراري

عفونت محل جراحي:

عفونت خونی

و...