دانلود پاورپوینت ميكروبيولوژی مواد غذايی جهت رشته مدیریت در قالب 89 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


شرايط مؤثر روي رشد ميكروارگانيسمها

شرايط و فاكتورهاي موثر روي ميكروارگانيسم ها براي ميكروبيولوژيست های مواد غذايي داراي اهميت است .
شرايط مساعد رشد براي شمارش و تشخيص ، تخمير و توليد پروتئين هاي تك سلولي (single cell protein) و شرايط نامساعد رشد براي حفظ و نگهداري مواد غذايي ضروريست .
شرايط محيطي در محصولات غذايي در حال تغيير است .
واكنشهاي حاصله توسط سيستم آنزيمي به طور طبيعي در بعضي مواد غذايي موجب ايجاد حرارت ، مصرف 2 O
ايجاد گاز CO2 و ساير گازها مي شود.

 

 


فهرست مطالب :

شرايط مؤثر روي رشد ميكروارگانيسمها

عوامل دروني

2- رطوبت :
3- اسيديته :
4- قدرت اكسيداسيون و احياء :

5- مواد ممانعت كننده (Inhibitory Substsnces)

ب – عوامل خارجي موثر در كيفيت محصول
1- درجه حرارت :
2- رطوبت نسبي محيط :
و...