دانلود پاورپوینت توانمندسازی كارمندان جهت رشته مدیریت در قالب 90 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی با رعایت اصول و ویژگیهای زیر، حداکثز شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طراحی و به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد: هدایت دستگاه های اجرایی جهت كاربست رویكرد راهبردی در آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی. افزایش دانش، مهارت و نگرش معنوی كارمندان متناسب با مشاغل و نقشهای محوله به آنها. برقراری تعامل با دیگر نظام های منابع انسانی مانند ارتقاء و انتصاب ، جبران خدمات، طبقه بندی مشاغل، ارزیابی عملكرد كارمندان و ... افزایش انگیزش درونی كارمندان و مدیران جهت مشاركت فعال تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیزه های بیرونی برای ترغیب آنان به امر آموزش و توانمندسازی.  تدوین و كاربست استانداردهای آموزشی از قبیل سرانه سرمایه گذاری و ساعت آموزشی كارمندان و مدیران.  ارزشیابی اثربخشی برنامه ها و فعالیت های آموزشی و توانمندسازی در سطوح مختلف. 

 

 

 

فهرست مطالب
آموزش منابع انسانی     
توسعه منابع انسانی
توانمندسازی کارمندان
عوامل مؤثر در ایجاد توانمندی
جایگاه توانمند سازی كارمندان درسیاست‌های كلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری  
آموزش وتوانمندسازی کارمندان ومدیران در قانون مدیریت خدمات كشوری
آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات كشوری 
نظام آموزش كارمندان و مدیران دولت 
ماده یك: تعاریف و اصطلاحات 
آموزش كارمندان
توانمندسازی كارمندان
راهبرد آموزش
بورس آموزشی
برنامه عملیاتی آموزش
آموزش مدیران
آموزش پودمانی
الف‌) اصول‌ حاكم بر آموزش كارمندان دولت
ب) اهداف راهبردی آموزش كارمندان دولت 
ج ) راهبردهای آموزش كارمندان دولت 
ماده سه: ساختار مدیریت و راهبری آموزش كارمندان دولت 
الف) اعضای كمیته های راهبری و اجرایی آموزش و توانمندسازی 
و...