دانلود پاورپوینت هندسه و مکانیک سماوی جهت رشته فیزیک در قالب 51 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تفاوت گرانش از منظر اینشتین و نیوتن: در دیدگاه نیوتن توزیع جرم یک سیستم دینامیکی ارائه می‌دهد که حاوی هیچ هندسه‌ای نیست ولی از منظر اینشتین توزیع جرم هندسه فضا- زمان را معین می‌کند و این هندسه سیستم دینامیکی ژئودزیکها را به ما می‌دهد

 

 

 

فهرست مطالب
هندسه چیست؟
تطور تاریخی مفهوم هندسه
توپولوژی به‌عنوان یک هندسه ضعیف و هندسه‌های مبتنی بر توپولوژی
مکانیک سماوی چیست و تطور تطور تاریخی آن چگونه صورت‌گرفته است؟
مدل‌های مختلف برای مکانیک سماوی
افلاطون و ارسطو
مدل‌های مبتنی بر افلاک هم‌پیرامون
هیئت بطلمیوسی
آنالیز فوریه در بستار هندسه هم‌دایره و مدلهای مکانیکی مبتنی بر آن
‌مقاطع مخروطی و مدل‌های کپرنیک و کپلر
 نیوتن و مدل دوجسم‌های به‌هم چسبیده
مسئله سه‌جسم اویلری
مسئله سه‌جسم لاگرانژی
صورت هامیلتونی مسئله
جرج هیل و مسئله سه‌جسم مقید
معادلات مسئله سه‌جسم مقید
انتگرال ژاکوبی
نقاط تعادل اویلری و لاگرانژی
خم‌های سرعت‌صفردر مسئله مسطح
خم‌های سرعت‌صفردر مسئله مسطح
رویه‌های سرعت‌صفردر مسئله فضائی
توپولوژی چگونه به روشن شدن مسئله  -جسم N سه جسم و کمک کرد؟
زیردینامیک‌های انتگرال‌پذیر یا پیکربندی‌های مرکزی
و...