دانلود پاورپوینت مشتق گیری عددی جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


بطور کلی روشهای مشتق گیری عددی را می توان به سه طریق زیر بدست آورد:
1-روشهایی که مبتنی بر درونیابی هستند .
2- روشهایی که مبتنی بر عملگرهای تفاضلات متناهی هستند .     
3-روشهایی که مبتنی بر تعیین ضرائب نامعین هستند .

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف
مشتق گیری عددی با استفاده از تعریف مشتق
دستورهای مشتق گیری با استفاده از بسط تیلور
روشهای مبتنی بر درونیابی   
نقاط گره ای متساوی الفاصله
مثال
 روشهای مشتق گیری مبتنی بر تفاضلات متناهی
مقایسه دو روش ذکر شده  
روشهای مبتنی بر ضرائب نامعین  
مقایسه سه روش 
انتخاب طول گام بهینه 
تعریف
نتیجه
حل
روشهای برون یابی