دانلود پاورپوینت یاخته و سازمان بندی آن جهت رشته پزشکی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


پیکرهمه ی جانداران از یاخته (سلول )ساخته شد ه اند. جانداری مثل باکتری فقط از یک یاخته ساخته شده است. در حالی که بعضی جانداران بیش از یک یاخته دارند. میان یاخته (سیتوپلاسم) بخشی از یاخته است که در آن اندامک ها و مواد مورد نیاز بقا ی یاخته، مانند نمک ها، آنزیم ها و مواد دیگر در آن قرار دارند. اندامک ها ساختارهایی درون یاخته اند که برای فعّالیت های مختلف به صورت جدا به یاخته کمک می کنند. اگر چه همه ی یاخته ها اندامک دارند، اندامک های همه مشابه نیستند.

 

 


فهرست مطالب
یاخته و سازمان بندی آن
یاخته؛ کوچک ترین واحد زنده
یاخته واحد ساختار و عمل
غشای یاخته یا غشای پلاسمایی
میان یاخته  یا سیتوپلاسم 
هسته  یاخته 
راکیزه (میتوکندری)
رناتن (ریبوزوم)
کُریچه (واکوئل )
دستگاه گُلژی 
هسته یاخته
مقایس? یاخته های گیاهی و جانوری
جانداران پر یاخته ای ساده یا پَرگَنه (کُلنی)
یاخته ای های گیاهی و جانوری
یاخته ها : شکل و  وظایف
بافت
سازمان بندی یاخته ها