فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 

 

سازگاري اجتماعي براين ضرورت متكي است كه نيازها و خواسته‌هاي فرد با منافع و خواسته‌هاي گروهي كه در آن زندگي مي‌كند هماهنگ و معتدل شود و تا حد امكان از برخورد و اصطكاك مستقيم و شديد با منافع و ضوابط گروهي جلوگيري به عمل آيد (اسلامي‌نسب، 1373).روان شناسان به طور سنتي سازگاري فرد را در برابر محيط مورد توجه قرار داده‏اند و ويژگي‏هايي از شخصيت را به هنجار تلقي كرده‏اند كه به فرد كمك مي‏كند تا خود را با جهان پيرامون خويش سازگار سازد. يعني با ديگران در صلح و صفا زندگي كند و جايگاهي براي خود در جامعه به دست آورد. اكنون بسياري از روان شناسان احساس مي‏كنند كه اگر اصطلاح «سازگاري» در معناي همنوائي با اعمال و انديشه‏هاي ديگران تلقي شود، در اين صورت چنان باري از تلويحات منفي خواهد داشت كه ديگر نمي‏تواند توصيفي از شخصيت سالم به دست دهد. آنان بيشتر به ويژگي‏هاي مثبتي مانند فرديت، آفرينندگي و شكوفايي استعدادهاي بالقوه تأكيد دارند (فريد، 1375).

 

 

 

 

در مطالعه اي كه توسط هيم برگ، هارت و شنير  (2001) انجام شد، سبك هاي دلبستگي و سازگاری اجتماعی مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه شامل سه گروه از شركت كنندگان بود. گروهه اول شامل افرادي كه براي درمان اختلالات اضطرابي به كلينيك ها مراجعه كرده بودند. گروه دوم شامل افرادي كه براي درمان مشكلات بين فردي و اضطراب عملكردي به كلينك ها مراجعه كرده بودند و گروه سوم شامل افراد عادي كه از طريق تبليغات براي شركت در تحقيق انتخاب شده بودند.  آنها دريافتند كه اكثر افراد دوگروه كلينیكي داراي سبك‌هاي دلبستگي اجتنابي و اضطرابي بودند، در حالي كه اكثر افراد گروه كنترل داراي سبك دلبستگي ايمن بودند. نتيجه مطالعه آنها نشان داد كه بالا رفتن اختلال اضطراب اجتماعي به طور مستقيمي با سبك دلبستگي اضطرابي ارتباط دارد. همچنين سبك هاي دلبستگي با سازگاری اجتماعی و درجه‌ي رضايت از زندگي در سال‌هاي بعدي همبستگي دارند، متغيرهاي ديگري نيز وجود دارند كه با سبك هاي دلبستگي و سازگاری اجتماعی همبستگي دارند.  متغيرهاي خانوادگي مانند ويژگي هاي والدين و سبك والديني با سبك دلبستگي افراد در بزرگسالي رابطه دارند.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری اجتماعی

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر

سازگاري اجتماعي 
تعریف سازگاری
تحليل فرايند سازگاري
دلايل سازگاري: 
ملاك و معيار سازگاري
برخي از خصوصيات انسان سازگار به شرح زير است:
مهارتهاي سازگاري عبارتند از:
عوامل مؤثر در سازگاري
عوامل مستعد كننده دراختلالات سازگاري 
ديدگاه‏های مطرح شده در مورد سازگاري اجتماعي
ديدگاه زيستي ـ رواني ـ اجتماعي
ديدگاه تحليل رواني
ديدگاه يادگيري اجتماعي
ديدگاه مراجع محوري
ديدگاه انسان گرايي
ديدگاه روان شناسي شناختي

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی