دانلود پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های فلزی موجود با کاهش مقطع بال جهت رشته عمران در قالب 14 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش
 

 


قبل از زلزله نر تريج ، تصوير بر اين بود که سازه هاي داراي قاب خمشي فولادي داراي رفتار مناسبي در هنگام وقوع زلزله مي باشند ، اما پس از وقوع زلزله نر تريج بر اثر تحقيقات ، مشخص شد که بيشتر اتصالات بعلت ترک خوردگي جوش بدون داشتن شکل پذيري مناسب دچار شکست صلب شده بود . براي جلوگيري از ترک خوردگي جوش و در نتيجه شکس ترد اتصال ، مي توان از دو روش عمده بهره جست .

 

 

 

يکي تقويت اتصال در ناحيه اتصال تير به ستون  مي باشد . مشکل عمده اين روش ازايش لنگر وارده به ستون است . روش دوم ، تضعيف تير در ناحيه نزديک اتصال مي باشد . در اين روش ميزان کاهش مقطع به حدي است که باعث انتقال مفصل پلاستيک از بر ستون به داخل تير مي شود . اين بدان علت است که بال پاييني معمولا در دسترس بوده و در داخل دال بتني قرار ندارد .
در اين مقاله با استفاده از نرم ازار ANSYS به بررسي اين مدلها پرداخته شده است .

 

 


فهرست مطالب
چکيده  
مقدمه
روند طراحي اتصال RBS 
آزمايشات صورت پذيرفته 

مدلسازي اتصال 
نتايج بدست آمده از تحليل 
بحث و نتيجه گيري 
مراجع