دانلود پاورپوینت مستند سازیجهت رشته گوناگون در قالب 31اسلاید و با فرمت pptxقابل اصلاح و ویرایش

 

 

 

مقدمه:
 مستند سازي Documentation) ) يكي از فرآيندهاي بسيار مهم در استقرار و اجراي سيستمهاي مديريت مي باشد .
 مستند سازي در اجراي صحيح و يكنواخت سيستم هاي مديريت سازمان ها و بهبود مداوم آنها ، تاثير بسزايي داشته وعلاوه بر اين موجب انتقال اطلاعات و اشاعه دانش و تجربيات در داخل سازمان ها مي شود .

 

 

 

فهرست مطالب:
a ـ مبادله اطلاعات مستندات وسيله اي براي انتقال و مبادله اطلاعات مي باشند . نوع و گستره مستندات بستگي به نوع محصولات و فرآيندهاي سازمان ، ميزان رسميت سيستم هاي ارتباطي و سطح توانمندي هاي ارتباطي درون سازمان و فرهنگ سازماني دارد .
b ـ شواهد انطباق مستندات ، شواهدي براي اينكه چه برنامه ريزيهايي صورت گرفته و عملاً چه اقداماتي انجام شده است ، فراهم مي سازد .

c ـاشاعه دانش 
 مستندات ، وسيله اي براي حفظ و ترويج دانش و تجارب سازمان مي باشند . مثلاً‌مشخصات فني كه مي تواند مبنايي براي طراحي و ساخت يك محصول باشد .
d -دستيابي به انطباق با نيازهاي مشتري و بهبود كيفيت .
e -ارزيابي اثربخشي و تداوم سيستم مديريت كيفيت .