دانلود پاورپوینت انواع پیمان ها در پروژه ها جهت رشته مدیریت در قالب 119 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


از آنجائيكه قرارداد، اولين و تعيين كننده ترين گام اجراي يك پروژه بوده و سرنوشت پروژه در گرو انجام صحيح و بموقع تعهدات و مفاد آن مي باشد و با عنايت به اينكه يكي از شاخص هاي اصلي توسعه و پيشرفت يك كشور انجام موفقيت آميز پروژه هاي آن كشور بشمار مي رود، لازم است در ابتدا ی اجرای پروژه ها با توجه به شرایط مختلف (نوع پروژه ،کارفرما ،مشاور ،پیمانکار،منابع مالی و…) قراردادی مناسب شرایط گفته شده منعقد گرددو همچنین جهت توسعه، آباداني و پيشرفت كشور نسبت به انتقال تجربيات و علوم مرتبط به نسل جوان و سازندگان فردا اقدام نموده و نسبت به توسعه آكادميك شناخت اصول و مقررات قراردادها مبتني بر قوانين جاري پيمانكاري در سطح كشور و جهان تلاش نمائيم .

 

 

 

آگاهي مديران و مسئولین پروژه از طرف کارفرما،مشاور و پیمانکار از بندهاي قرارداد ومشاركت آنها در تدوين آن در موفقيت پروژه نقش بسياراساسي دارد. زيرا نمي توان از آنها انتظار داشت بدون اين كه دخالتي در قرارداد ( و به خصوص در تنظيم برخي بندها نظير زمان بندي ،مشخصات فنی ، حقوقی و نوع گزارش ها) داشته باشند؛مسئوليت قرارداد را بپذيرند.
این پاورپوینت بسیار عالی  کاری است از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که در آن ، به طور کامل انواع پیمان ها در پروژه ها تشریح شده و محاسن و معایب آن ذکر می شود .

 

 


فهرست مطالب
فهرست مطالب
کلیات
در کشور ایران
قراردادهای اداری در اسلام و ایران
مستندات قانونی قراردادهای پیمانکاری
متولی پیگیری اجرای قانون ساخت و ساز شهری
قوانین بالادستی حاکم براجرای طرح های عمرانی
مستندات قانونی طرح های عمرانی
قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/2/15
تعریف قرارداد
تعریف موافقت نامه
اگر متن یک قرارداد به خوبی تدوین شود
روش صحیح تدوین قرارداد
بندهای معمول در قراردادها
مراحل تحقق پروژه 
مراحل تحقق پروژه
انعقاد قرارداد
روش انتخاب طرف قرارداد
روند تغییرنظام اجرایی از ساخت به مالکیت
خود اجرا (امانی) In – House
محاسن و معایب روش خود اجرا (امانی)
متعارف (سه عاملی) Design – Bid –Build
روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)
قرارداد کلید در دست (Turnkey)
انواع قرارداد کلید در دست
روش طرح و ساخت (دوعاملی) (Design and Build)
آرایش عوامل در روش طرح و ساخت (دو عاملی)
صرفه جویی در هزینه و زمان در روش دو عاملی
محاسن
روش طرح و ساخت (دوعاملی)
قراردادهای دو عاملی
روش طراحی،تدارک، ساخت (Engineering/procurement/construction )
روش طراحی،تدارک، ساخت (EPC)
محاسن و معایب روش (EPC) از نظر کارفرما
محاسن و معایب روش (EPC) از نظر پیمانکار
تفاوت‌های قرار دادهای: سه عاملی ، دو عاملی وکلید گردان
قراردادهای نوین
قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال
Build-Operate-Transfer)B.O.T)
بطور خلاصه مراحل انجامO.Tبه صورت زیر می باشد
مقایسه هزینه ها در روشهای مختلف
مقایسه ریسک در روشهای مختلف
قرارداد احداث ، تملک ، بهره برداریBuild own operate)B.O.O)
قرارداد ساخت ، تملک ، بهره برداری ، انتقال Build own operate Transfer)B.O.O.T)
قرارداد احداث ، انتقال ، بهره برداری Build Transfer Operate)B.T.O)
قرارداد احداث ، اجاره ، انتقال Build Lease Transfer)B.L.T)
قرارداد ساخت و انتقالBuild Transfer)B.T)
قرارداد بیع متقابل (Buy back)
ملاحظات حقوقی  در عقد قراردادهای خدماتی و چهارچوب بیع متقابل
انواع قراردادها
در نحوه‌ی مدیریت و پرداخت
1- بر اساس فهرست بها
محاسن و معایب روش فهرست بها
2- بر اساس متر مربع زیر بنا
3- بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار
4- بر اساس پیمان مدیریت
5- بر اساس برآورد کلی یا قیمت مقطوع
5- بر اساس برآورد کلی یا قیمت ثابت
پیمان ،شرایط عمومی و خصوصی
پیمان عبارتست از مجموعه غیر قابل تفکیک ،شامل چهار عنصر :
اجزای موافقت‌نامه
تضامین
تضمین حسن انجام کار
فهرست منابع